آخرین مطالب

درباره ما


« روزنامه طلوع خراسان جنوبی»

 ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل:
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی:
قاین - خ امام رضا (ع)، جنب بانک کشاورزی
 صندوق پستی: 156
تلفن:
056-32525090

دفتر استانی:
بیرجند، خیابان بهشتی، بعد از تقاطع نواب صفوی

تلفن:
056-32226796

ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:
محمدباقر صحرایی
 mohamad_sahrayi[at]yahoo.com


دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:
09159217026
056-32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان:
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ
021-88546630

ایمیل:
tolueqaenat[at]yahoo.com

***


* «ﻃﻠﻮع خراسان جنوبی» روزنامه اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه روزنامه نمی‌باشد.

*روزنامه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه،
آزاد اﺳﺖ.

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

وضعیت آب و هوا

معتدل

3°درجه

قاین

معتدل
رطوبت: ۳۸%
باد: شرق و ۸.۰۵ کیلومتر در ساعت
پنج شنبه
تا قسمتی ابری
۷°درجه / ۲۵°درجه
جمعه
تا قسمتی ابری
۵°درجه / ۲۳°درجه
شنبه
آفتابی
۲°درجه / ۲۲°درجه
یکشنبه
آفتابی
۲°درجه / ۱۹°درجه
  • # آمار بازدیدها :
  • بازدید امروز 175
  • -
  • بازدید کل 965373