مطالب پربازدید

درباره ما

 
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل:
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي
 
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:
نجیب الله رجبی، محمد اسماعیل نژاد، رمضان کاهی، محمدحسن قائم پناه، محمد حسن عظیمی، حسن مختاری، سیدهاشم صدر، شهاب قوی، جواد هادی، محمود مختاری، امید کامرانی، محمدباقر صحرایی، سیدعلی محمودی، حمید فرجامی، سیدمحسن میرحسینی، وحید آشورزاده و...
 
خبرنگار:
خانم جعفري
 
ﻋﮑﺎس:
ﺻﺎﺑﺮ رﻧﺠﺒﺮ
 
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:
محمدباقر صحرایی
( mohamad_sahrayi[at]yahoo.com )
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:
09159217026
5231234
 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان:
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ
021-88546630
 
توزیع اﺷﺘﺮاك:
محمد حديد
(09381178562)
 
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش:
عباس عبداللهی
(09156656209)
 
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ:
ﻗﺎﯾﻦ، خ اﻣﺎم رﺿﺎ (ع)، ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي
 
ﺗﻠﻔﻦ و ﻓﺎﮐﺲ:
0562-5225090
 
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ:
156 ﻗﺎﯾﻦ
 
ایمیل:
tolueqaenat[at]yahoo.com
 
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از:
خانم صبوساز
 
***
* «ﻃﻠﻮع ﻗﺎﯾﻨﺎت» ﻧﺸﺮﯾﻪ اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
* ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن،
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺸﺮﯾﻪ نمی‌باشد.
 
*ﻧﺸﺮﯾﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه،
آزاد اﺳﺖ.
 

 

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

نظرسنجی

چه مطالبي را براي چاپ در طلوع بيشتر مي پسنديد؟

آمار بازدیدکنندگان

0446807
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه گذشته
نمایش کل
1942
1805
7577
353580
45596
42939
446807